Opravujeme auto preliačiny spôsobené krupobitím, parkovaním, vandalizmom a pod.

+421 918 256 888

Oprava búchancov po vandalizme

Vandalizmom poškodené vozidlo

Častokrát sa v našej praxi stretávame aj s opravou poškodenia na karosérii spôsobeného vandalizmom – čiže úmyselným poškodením vozidla cudzou osobou. Pri vandalizme v prvom rade odporúčame nahlásenie škody na políciu a poisťovňu.

Určite je nepríjemné, ak Vám niekto úmyselne poškodí Vaše vozidlo, ale nemusíte zúfať.

Zverte PDR opravu do rúk našim odborníkom

V našom servise Rfix sme odborníci na opravy autokarosérii PDR technológiou ( PAINTLESS DENT REPAIR ) a našou hlavnou špecializáciou je oprava preliačin bez poškodenia laku na auto-karosériách.

Oprava búchancov po vandalizme

Čo robiť, keď mám vandalizmom spôsobené preliačiny

V prvom rade kontaktujte náš servis Rfix a dohodnite si vizuálnu obhliadku pre Vaše vandalizmom poškodené vozidlo.

Naši skúsení PDR technici pri vizuálnej obhliadke Vaše poškodenie spôsobené vandalizmom zhodnotia a to na základe jeho rozsahu, veľkosti a stavu laku v mieste poškodenia a určia, či je vhodné použitie PDR technológie, ale vo väčšine prípadov takéto preliačiny spôsobené vandalizmom PDR technológiou opravujeme.

Oprava autopreliačiny na aute

PDR oprava preliačin spôsobených vandalizmom

Preliačiny spôsobené vandalizmom dokážeme PDR technológiou opraviť vo vysokej kvalite bez poškodenia laku a bez nutnosti použitia lakovania. Každé takéto poškodenie je špecifické, iného rozsahu, iných rozmerov a podobne.

Preto je možné sa relevantne k poškodeniu a následnej oprave vyjadriť, až po vizuálnej obhliadke daného poškodenia (obhliadky vykonávame zdarma). PDR metóda nie je vhodná pri oprave extrémne poškodených dielov karosérie, kde je už narušený, prasknutý lak.

PDR oprava preliačin spôsobených vandalizmom